Mijn onderwerpen

Voor GroenLinks moet er ruimte zijn voor kleine initiatieven omdat zij minstens zo waardevol zijn als de grote culturele instellingen. In de kleine organisaties vind vernieuwing plaats, krijgt talent de kans zich te ontwikkelen en is er ruimte voor experiment. Voor betrekkelijk weinig geld bereiken zij vaak een groot publiek. In economische termen zou je kunnen zeggen dat de kleine initiatieven het MKB en daarmee de motor zijn van de cultuursector.

Een ander onderwerp is tijdelijk anders bestemmen. Daartoe heeft GroenLinks een initiatiefvoorstel ingediend om hiervan beleid te maken in de hele gemeente. Het wordt nu vooral toegepast als middel om op een andere manier de problemen met de grondexploitatie (tijdelijk) op te lossen. Dat gaat volgens GroenLinks niet ver genoeg. Geef inwoners de informatie die ze nodig hebben om effectief initiatieven te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een hogere burgerparticipatie en een verbetering van de leefomgeving. Wij willen niet alleen tijdelijk anders maar vooral ook beter bestemmen.

Het derde onderwerp is een markthal voor Nijmegen. Door een krimpende economie ontstaat leegstand, winkels sluiten en de nijverheid is nagenoeg verdwenen uit onze binnenstad. Er zijn nog te weinig kansen voor kleine, lokale en regionale producenten om hun waren te verkopen. Het idee is een verzamelplaats voor kleine aanbieders waar de commerciële drempel niet hoog is en een voorziening gedeeld kan worden. In veel landen zijn markthallen een bekend verschijnsel en een prima middel om een veelkleurige gemeenschap aan een plek te binden.

Mijn laatste actuele onderwerp is het Vrijheidsmuseum dat gepland wordt in de Vasim en de positie van de Cultuurspinnerij, de huidige gebruikers van de Vasim. Voor het einde van 2013 moet de gemeente hierover een beslissing nemen terwijl er nog veel onduidelijkheden zijn en de toekomst van de 40 kunstenaars en culturele ondernemers die momenteel in de Vasim werken onzeker.

Voor meer informatie over mijn thema’s als fractielid van de afgelopen periode zie mijn persoonlijke pagina op de website van GroenLinks Nijmegen.

Ook in de toekomst wil ik mij blijven inzetten voor de kleine organisaties in de stad en met hen samenwerken om hun positie in de stad te verstevigen. Dat betekent ook dat er ruimte moet blijven voor nieuwe initiatieven, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande.

Om de aangenomen motie voor de markthal te ondersteunen ga ik het gesprek aan met de stakeholders in de binnenstad, bedrijfsorganisaties, MKB, initiatieven en onderwijsinstellingen om een groot draagvlak te realiseren.