Een markthal voor Nijmegen

Op 2 oktober werd het ‘Actieplan Versterking Economische Structuur Binnenstad 2012–2015’ in de raad behandeld. Het gaat slecht met de detailhandel, steeds meer winkels staan leeg, huren of vastgoedprijzen zijn vaak onoverkomelijk hoog. Er zijn creatieve ideeën nodig om in een tijd van economische neergang en leegstand de economie van onze binnenstad nieuw leven in te blazen. Men zet in het voorliggende plan vooral in op marketing en reclame in de hoop hiermee middenstanders naar de stad te lokken. Je ziet nu al dat op plaatsen waar men graag zelfstandige winkels ziet, zoals de Marikenstraat, de ruimtes worden ingenomen door ketenwinkels.

Op 2 oktober 2013 werd onze motie Een markthal voor Nijmegen aangenomen. De motie roept het college op met partijen in gesprek te gaan en met elkaar een markthal in Nijmegen mogelijk willen maken. Geen supermarkt of winkelcentrum met ketens van merken, maar een verzamel- en ontmoetingsplaats voor kleine aanbieders en lokale producenten. Op deze manier creëer je kansen voor kleine producenten en handelaren (incl. zzp’ers) van met name levensmiddelen en handgemaakte producten als kleding, accessoires, industrieel ontwerp, interieur etc.

Zo verlaag je de drempel om een begin te maken als handelaar en aanbieder, kleinschalig en zonder grote investeringen met bijbehorende financiële risico’s. Er is de afgelopen decennia vooral ingezet op schaalvergroting, waardoor kleine ondernemingen naar de rand of daarbuiten zijn verdrongen en uit de binnenstad dreigen te verdwijnen. Aan de andere kant groeit onze stad qua bevolking, maar tegenwoordig volgen voorzieningen de huisvesting, in plaats van andersom, zoals dat vroeger het geval was.

Er worden goede producten gemaakt in Nijmegen, maar van veel daarvan zie je in de winkels in de stad maar weinig terug. Een markthal kan ook een plek waar je kunt ontdekken, proeven en uitwisselen en niet alleen maar je boodschappen doet. Je zou dit kunnen combineren met onderwijsinstellingen en opleidingen in de stad en van zo’n omgeving deels een leer-werkplaats maken wordt zo ook een nieuw perspectief geboden voor jonge mensen, want van hen zullen we het moeten hebben in de toekomst.

Ondertussen hebben verschillende bedrijven en organisaties positief gereageerd. Een geschikte locatie in de binnenstad wordt nog gezocht. De volgende stap is de betrokken partijen rond de tafel te krijgen.

Zie ook: GroenLinks wil markthal in binnenstad Nijmegen

3 thoughts on “Een markthal voor Nijmegen

  1. Walter Post author

   Er zijn tot op heden weinig concrete ontwikkelingen, ondanks de blijvende en groeiende leegstand in de stad.

   Reply
 1. Norman

  Goed plan. Misschien iets voor in het Bastion tussen de waalbrug en de verlengde waalbrug. Ideale plek voor zoiets. Voor zover ik weet zijn daar nog geen plannen voor anders dan een watersportcentrum.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *